joomla social media module

Predstavljamo naše ovogodišnje prvopričesnike (V.)

U nedjelju, 29. travnja, pod misom u 9.30 sati, podjeljujemo sakrament Prve svete pričesti našim prvopričesnicima. Naše prvopričesnike, njihove roditelje i obitelji preporučamo u molitve. Također ih predstavljamo po školama i donosimo njihove izjave glede sakramenata euharistije i ispovijedi, koje će po prvi puta primiti.

Prva katolička škola

 

Josip Kolombo                                                                                                                                                                
Isus je za mene Bog. Nadam se da ću manje griješiti.

Marija Jacinta Krajina                                                                                                                                                            
Isus je za mene najbolji prijatelj. Pokazala bih mu sve svoje. Nadam se da ću manje griješiti i zabaviti se.

Josip Galović                                                                                                                                                           
Za mene je Iusu Sin Božji. Pokazao bih mu slike gdje se nalazi i ispričao mu sve što znam o Njemu. Nadam se da će mi Bog sve grijehe oprostiti.

Sara Petrak                                                                                                                                                                       
Za mene je Isus najbolja osoba na svijetu. Ispričala bih mu sve o sebi i pokazala mu križ. Nadam se da će moji grijesi biti izbrisani.

Patrik Pavao Šimić                                                                                                                                                                  
Isus je čovjek bez grijeha. Ispričao bih mu o svojim dobrim ocjenama i pokazao mu svoje igračke. Nadam se da će mi sve oprostiti.

Mia Hodalin                                                                                                                                                                     
Za mene je Isus duša, život i srce. Pokazala bih mu križić koji sam nalijepila na vrata i odvela ga u svoju sobu gdje mu se svaku večer molim. Rekla bih mu da je moje srce, duša i život.

Lucian Marco Postaj                                            
Isus je Bog koji nas je stvorio. Pokazao bih mu svoju sliku s krštenja i odveo Ga u svoju sobu. Očekujem da ću biti slobodan od grijeha.

Marko Galić                                                                                                                                                              
Za mene je Isus sve što imam. Ništa mu ne bih rekao jer On sve zna već. Mislim da ću se jako promijeniti nakon što se pričestim.

Lucija Ivanković                      
Isus je najbolja osoba na svijetu. Pokazala bih mu kako molim, odvela ga u crkvu, zahvalila bih mu se na svojem životu. Mislim da ću se jako zbližiti s Isusom nakon ispovijedi i pričesti.

Petar Herceg                                                                                                                                                                               
Za mene je Isus kralj. Rekao bih mu da ga volim i odveo ga doma i pokazao Ga mami i tati.

Leonardo Diaz Pilko                     
 
On je za mene život i ljubav. Da mi dođe pokazao bih mu sve što imam i odveo ga u svoj dom i ispričao mu sve svoje grijehe. Očekujem da će ostati u mojem srcu nakon pričest.

pks1pks2pks3