joomla social media module

Kroz povezanost i navezanost na Isusa dolazimo do punine života

travel-3-694x458Istinski kršćanin nasljeduje svojim životom Isusa Krista, dopuštajući da ga On, korak po korak, vodi k nebeskom Ocu. Duh Sveti vjernika upravlja i nadahnjuje da kroči Isusovim stopama. Zbog toga nema vjerodostojnog kršćanskog života bez zajedništva s Isusom Kristom. Samo u živom i životvornom zajedništvu s Kristom moguće je živjeti istinski duhovni život, donositi dobre plodove i živjeti vjeru.

Iz tog životnog zajedništva i povezanosti s raspetim i uskrslim Gospodinom crpimo snagu za autentično kršćansko življenje i svjedočanstvo. Ta egzistencijalna povezanost s Isusom Kristom, utemeljena u vjeri u njegovo uskrsnuće, postaje vidljiva i prepoznatljiva u učinkovitom življenju vjere u svakidašnjem životu. Na poseban način o toj bezuvjetnoj povezanosti vjerom u životu između Isusa i njegovih učenika govori Isusova prispodoba o trsu i lozi, u kojoj se Isus, u alegoriji, predstavlja trsom, nebeskog Oca vinogradarom, a krštene u njegovo ime, koji u njega vjeruju, lozom na trsu. Loza (p)ostaje besplodna, bez života u sebi, ako nije na trsu. Naša vjera lako postane beživotna poput suhe loze, bez budućnosti, ako nismo duboko povezani i usađeni u uskrsloga Krista i  ne hranimo se njegovim životnim sokom. U ovoj slici Isusa kao trsa, a nas kao loze, nazire se otajstvo Božje ljubavi. Bog se je utjelovio, postao jedan od nas, da bi bio s nama i u nama. On želi biti naša životna limfa, životna tajna. U svjetlu te slike Boga kao korijena života, euharistija je mjesto naše povezanosti sa živim Gospodinom, gdje se hranimo njegovim tijelom i krvlju. Za prvu kršćansku zajednicu ostati bez uroda značilo je osudu i propast budući da se osušene loze režu i bacaju u oganj: „Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.“ „Suhoća“ kršćanskog života, „otkinutost“ od trsa, očituje se u „pasivnosti“ i „neučinkovitosti“ u ovom svijetu. Ta duhovna besplodnost je simptom zatvorenosti djelovanju i utjecaju Duha Svetoga i odijeljenosti od Isusa Krista, glave Crkve, njegova otajstvenog tijela. Tko je odijeljen od Isusa Krista, izvora vječnog života, nema u sebi života, a time niti može obogatiti druge životom budući da nije u Kristu. Samo  onaj, koji ostaje i živi u Kristu, u njemu Krist ostaje i živi. Isus Krist, uskrsli Gospodin, naš je jedini put do konačnog i savršenog sjedinjenja s Bogom u vječnom životu. Zato nas Isus izričito poziva: „ostanite u meni kako biste donosili ploda“. Kroz povezanost i navezanost na Isusa dolazimo do punine života i slatkoće življenja. Odvojeni od Krista polako duhovno odumiremo jer postajemo nesposobni za ljubav, istinski sok i plod života.      Marko Bijelić OP