joomla social media module

Ljubav jamči budućnost s Bogom

amor-fraternal

U spisima Ivana, apostola i evanđelista, Bog je shvaćen u trostrukom vidu. On je Duh, Svjetlost, i prije svega, Ljubav. Budući da je Bog Ljubav, čovjek se približava i uzdiže Bogu živeći krepost ljubavi. U tom smislu i shvaćamo Isusovu dvostruku zapovijed ljubavi, prema Bogu i bližnjemu, kao i njegov poziv učenicima, koji je ujedno njegova zapovijed njima u pogledu njihove budućnosti: „ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.“ Bez vjernosti ovoj Isusovoj zapovijedi nemoguće je Isusa nasljedovati ili ići njegovim putem.

Zapovijed ljubavi je svojevrsni detektor, koji provjerava našu kršćansku vjerodostojnost. Tko ne shvaća ozbiljno Isusov poziv na ljubav i ne živi ga svojim bićem i životom, sigurno u sebi nema Kristova Duha. Za nas, Isusove učenike, ljubav nije nešto apstrakno, nego je naš konkretni odnos prema bližnjima. Mjera naše ljubavi jest Isusova ljubav prema nama, posvjedočena i zapečaćena njegovom smrću, odnosno predanjem, na križu. Mi smo ljubljena i voljena bića. Isključivo postojimo zbog Božje ljubavi. Svatko je od nas dar Božje ljubavi. Ta Božja ljubav je tajna i smisao našega postojanja. Zato Isus jasno govori: „Ostanite u mojoj ljubavi“. Na Posljednjoj večeri Isus će svoje učenike podsjetiti o radikalnosti i ozbiljnosti ljubavi: „veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“ Naša vjernost Isusu Kristu, i prepoznatljivost kao njegovih učenika u očima svijeta, prolazi kroz naš međusobni odnos, tj. tiče se našega ponašanja prema bližnjemu u našoj svakodnevnici. Ljubav je tamo gdje se život daje, dijeli i predaje za drugoga. U ljubavi je skrivena tajna (Božjeg) života u nama. Naša bratska ljubav govori o našem duhovnom i molitvenom životu. Bez te bratske ljubavi, vjera u Boga ostaje puka iluzija ili privid. Ljubav prema bližnjemu, koja uključuje milosrđe, služenje, razumijevanje, prihvaćanje i srdačnost, otkriva da smo ljudi euharistije. Euharistija govori o mjeri ljubavi: o ljubavi bez mjere i bez granica. Blagovati euharistijski kruh, u čežnji za zajedništvom i blizinom živoga Boga, osposobljava nas za služenje drugome po konkretnim djelima ljubavi u svakodnevnici života. Otkrivajući da nas Bog spasava svojom ljubavlju u Isusu Kristu, shvaćamo da je ljubav jedina sila i snaga Duha Svetoga, kojom možemo promijeniti svijet, oplemenjujući njome naše međusobne odnose. Ljubav je uistinu volja našega nebeskog Oca, koju smo pozvanio vršiti i živjeti. Zboga toga tko želi vršiti volju Božju, po ljubavi više ne živi za sebe, nego služi drugima za njihovo spasenje i na taj način nastavlja djelo i života Isusa Krista. U ljubavi je sadržana i sačuvana bit kršćanstva. Samo ljubav nam jamči budućnost s Bogom.  Marko Bijelić OP