Župna kateheza

 2017./2018. godina
_______________________________________________________

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE I OSTALIH AKTIVNOSTI U ŽUPI

 U ponedjeljak, 2 listopada započinje župna kateheza po sljedećem rasporedu:

3. RAZRED (PRVOPRIČESNICI)
O.Š. A. CESAREC: ponedjeljak 15.30-16.10 i petak 8.30-9.10
O.Š. F. K. FRANKOPAN: ponedjeljak 16.15-16.55
O.Š. P. PRERADOVIĆ: četvrtak 16.15-16.55 (3A) i petak 16.15 – 16.55 (3B)
4. RAZRED (prošlogodišnji prvopričesnici)
Srijeda 8.30 – 9.10 i petak 15.30 – 16.10
7. RAZRED (predkrizmanici)
O.Š. A. CESAREC: utorak 09.15-09.55 i utorak 16.15-16.55
O.Š. F. K. FRANKOPAN: ponedjeljak 09.15-09.55 i četvrtak 15.30-16.10
O.Š. P. PRERADOVIĆ: utorak 15.30-16.10 (7A) i srijeda 16.15 – 16.55 (7B)
8. RAZRED (krizmanici)
O.Š. A. CESAREC: petak 12.00-12.50 i petak 15.30-16.10
O.Š. F. K. FRANKOPAN: petak 09.15-09.55 i petak 16.15-16.55
O.Š. P. PRERADOVIĆ: ponedjeljak 16.15-16.55 (1. grupa) i četvrtak 16.15 – 16.55 (2. grupa)

* MINISTRANTI: subota u 14 sati
* SUSRET I KATEHEZA ZA SREDNJOŠKOLCE (MALA DOMA): utorkom u 20.15 sati
* SUSRET I KATEHEZA ZA STUDENTE I MLADE (VELIKA DOMA): četvrtkom u 20.00 sati
* ZBOR MLADIH “OSVIT”: petkomu 20 sati
* Zbor „NOKTURNO“: četvrtkom u 20.30

* DJEČJI ZBOR: nedjeljom u 9 sati
* KATEKUMENAT: (priprava odraslih za sakramente  kršćanske inicijacije ), ponedjeljkom u 20 sati

* ŽUPNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE – svake prve srijede u mjesecu u 18 sati
* SUSRET ZA VOLONTERE ŽUPNOG CARITASA/ drugi petak u mjesecu, u 19.45 sati