Župna kateheza

 2016./2017. godina
_______________________________________________________

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE I OSTALIH AKTIVNOSTI U ŽUPI

 Biblijska radionica ( za 1. i 2. razred): utorak, od 17.15 do18 sati

Treći razred (prvopričesnici): srijeda

OŠ August Cesarec:
od 9 do 9.35  sati (jutarnji turnus)
od 14.30 do 15.05 sati (popodnevni turnus)
OŠ Fran Krsto Frankopan:
od 9 do 09.35 sati (jutarnji turnus)
od 15.15 do 15.50 sati (popodnevni turnus)
od 16.00 do 16.35 (za one na dnevnom boravku)
OŠ Petar Preradović
od 16 do 16.35 (za one na dnevnom boravku)
od 16.45 do 17.20 (popodnevni turnus)

Četvrti razred OŠ (prošlogodišnji prvopričesnici): četvrtak, od 17.30 do 18.15

OŠ A. Cesarec:
7. razred: ponedjeljak, od 11.15 do 12 sati / ponedjeljak, od 16.30 do17.15 sati
8a. razred: utorak, od 8.30do 9.15 sati/ četvrtak, od 16 do 16.45 sati
8b. razred: utorak, od 9.15 do 10 sati/ četvrtak, od 16.45 do 17.30 sati

OŠ F.K. Frankopan:
7. razred: ponedjeljak, od 10 do 10.45 sati / ponedjeljak, od 17.15 do 18 sati
8. razred: petak, 9.15-10 sati / petak 16.15- 17 sati

OŠ P. Preradović:
7a. razred: ponedjeljak, od 15.45 do 16.30
7b+c razred: četvrtak, od 16.30 do 17.15
8a+b razred: ponedjeljak, od 16.45 do 17.30 sati
8c razred: utorak, od 16.15 do 17 sati

* MINISTRANTI: subota u 15 sati
* SUSRET I KATEHEZA ZA SREDNJOŠKOLCE (MALA DOMA): četvrtakom u 20.15 sati
* SUSRET I KATEHEZA ZA STUDENTE I MLADE (VELIKA DOMA): nedjeljom u 20 sati
* ZBOR MLADIH “OSVIT”: srijedom u 20 sati
* Zbor „NOKTURNO“: četvrtkom u 20.30

* DJEČJI ZBOR: nedjeljom u 9 sati
* KATEKUMENAT (priprava odraslih za sakramente  kršćanske inicijacije ), utorkom u 20.15 sati

* LECTIO DIVINA – I. i II. srijeda u mjesecu, u 19.45 sati
* LITURGIJSKA KATEHEZA – II. i IV. srijeda, u 19.45 sati
* KRUNIČARSKA ZAJEDNICA – prvi petak u mjesecu, u 19. 45
* ŽUPNA KATEHEZA ZA ODRASLE – zadnji petak u mjesecu u 19. 45
* ŽUPNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE – svake prve srijede u mjesecu u 18 sati
* EUHARISTIJSKO KLANJANJE ZA MLADE: "Gdje je moja (vječna) ljubav? / Zadnji četvrtak u mjesecu u 20 sati
* SUSRET ZA VOLONTERE ŽUPNOG CARITASA/ drugi petak u mjesecu, u 19.45 sati