O došašću ili o iskustvu prisutnosti u vremenu odsutnosti (6)

FGRT1

(PO)SVJEDOČITI


Liturgija došašća, prožeta nadom u Kristov dolazak, upućuje nas na Boga koji dolazi da bude jedan od nas, tj. među nama. Naš Bog nije više daleko od nas nego nam je bliz(ak). Došašće nas odgaja za spoznaju Božje blizine. Sam će Ivan Krstitelj upozoriti svoje sunarodnjake, govoreći i nagovješćujući Onoga koji je Svjetlo za prosvjetljenje i spasenje naroda: „Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući." Ivanove riječi su svjedočanstvo o spasenjskoj prisutnosti Mesije. Iako nam se ponekad čini da je Bog odlučio biti pritajen i skriven, Bog se ne skriva od čovjeka. On je prisutan u ljudskoj povijesti, koju je svojim djelovanjem i zahvatom učinio poviješću spasenja, ali nije prepoznat i prihvaćen. S jedne strane Bog se ne skriva od čovjeka, a s druge strane niti mu se nameće silom. Bog je ljubav koja žudi da bude prepoznata i odabrana od čovjeka kao njegov vlastiti životni izbor, put i norma. U tom kontekstu je uloga i zadaća Ivana Krstitelja, koji je „glas koji viče u pustinji: 'Poravnite put Gospodnji!'". U tom otkrivanju Božje blizine i spasenja u svijetu, Ivan Krstitelj nas kršćane podsjeća i uči o svjedočanskoj dimenziji naše vjere. Vjera traži svjedočanstvo života u vidu promjene i obraćenja. Ivan Krstitelj je Isusov svjedok snagom Duha Božjega koji je na njemu i koji ga potiče da poziva druge na obraćenje i promjenu života. U našem kršćanskom iskustvu života u vjeri postoji opasnost da to svjedočanstvo pretvorimo u samo promociju vlastite „pravednosti". Posvjedočiti za Isusa Krista kao Svjetlo i spasenje svijeta je djelo Duha Svetoga, čiji plodovi su vidljivi u novosti promjene načina življenja i obraćenja vlastita srca. Naše obraćenje je temelj našega svjedočanstva za Boga u svijetu jer govori da u vjeri nismo osamljeni budući da nas Bog nije napustio niti ostavio. Dati svjedočanstvo vjere znači pokazati i otkriti utjehu u Božjoj blizini. Ta utjeha je za vjernika njegova nutarnja čvrstoća i postojanost duha . Ivan Krstitelj je bio Isusov svjedok i navjestitelj njegova dolaska i blizine. To je i naše vlastito kršćansko poslanje: biti svjedoci Božje prisutnosti i spasenja, ali ujedno i donositelj utjehe, koja je plod otvorenosti Božjoj spasenjskoj blizini. Svojim obraćenjem postajemo svjedoci nečega novoga. Dopuštajući da nas Duh Sveti promjeni, najavljujemo dolazak Onoga čija blizina je istinski razlog i uzrok čovjekove radosti. mbop