Isusova svećenička molitva - MOLITVA ŽIVIH I ZA ŽIVE