Povjerenje (Radio Sljeme, 31. 3. 2020.)

14578„Ne bojte se! Otvorite širom vrata Kristu!" Te poznate riječi pape Ivana Pavla II. sa samoga početka njegova pontifikata, odjekivale su nadaleko, obilježile su njegove suvremenike, političare, odgovorne osobe na području gospodarstva, intelektualce posvuda. Bile su to proročke riječi, reći će kasnije neki visoki politički dužnosnici. Te su riječi aktualne i danas. I danas odjekuju: „Ne bojte se!" Ponovio ih je, na neki način, i papa Franjo u prošli petak na Trgu sv. Petra u Vatikanu, u svom obraćanju uz blagoslov Urbi et Orbi, pozivajući na pouzdanje u Krista. Jer posvuda je problem strah. Strah od pandemije virusa, strah od potresa, strah od nesigurnosti, strah od drugoga, strah od gubitka svega, strah od budućnosti.

Strah je prirođen čovjeku. Grčki filozof Aristotel u „Nikomahovoj etici" kaže da bi „bio lud i bešćutan, neosjetljiv na bol onaj čovjek koji se ničega ne plaši, ni potresa ni valova". Strah je jedna od prvih reakcija koja se kod čovjeka javlja kad se približavaju prekretni događaji i prijetnje mogućih nesreća. Strah je bijeg od zla koje prijeti i samo je jaki strah uzrok očaja, ističe sv. Toma Akvinski u „Sumi teologije".

Kako nadići strah? Koje je najbolje sredstvo? Povjerenje i pouzdanje. Povjerenje je prisutno u cjelokupnom našem životu u nekoliko oblika: povjerenje u život općenito, povjerenje u druge ljude, povjerenje u sebe i svoje sposobnosti.

Povjerenje u život je stalno prisutno. Iako sada proživljavamo situaciju u kojoj nam se preporučuje da ostanemo doma, imamo povjerenje da će sve biti dobro, da će se zaustaviti širenje virusa, da ćemo se opet moći bez straha nalaziti, susretati, posjećivati, ići na kavu, ići u crkvu na misu, ići u šetnju, da ću opet moći držati predavanja studentima u živo, a ne samo na daljinu, kao sada. Sada smo suočeni s poteškoćama koje ne poznajemo dovoljno i ne možemo sve kontrolirati. Postoji opasnost. Povjerenja u život smo svjesni tek kad je ono uzdrmano.

Uz povjerenje u život ide i povjerenje u druge ljude. Nije to uvijek jednostavno. Posebice u ovo vrijeme kad smo primorani ostati doma, naročito oni u rizičnim skupinama. U ovoj situaciji povjerenje znači ponajprije povjerenje u vlasti i institucije. Sada uviđamo koliko naš život ovisi o konkretnoj solidarnosti. Na druge osobe utječemo povjerenjem koje u njih imamo. To je stvaralačka snaga povjerenja, koju Sveto pismo pridaje vjeri koja je kao gorušičino zrno, a može premještati i gore (usp. Mt 17, 20). Imamo povjerenja u razum, vjerujemo u stvaralačku moć ljudskog djelovanja, istraživača i medicinskog osoblja. Imati povjerenja znači prihvatiti da je budućnost nesigurna, uvidjeti koliko smo krhki kao ljudi, i da ne možemo život temeljiti samo na tomu koliko možemo kontrolirati situaciju. S povjerenjem se prepuštamo Bogu, koji je veći od našega srca i od nas. I u ovoj žestokoj oluji, nalazeći se zajedno na lađi, svu svoju brigu povjeravamo Bogu koji se brine za nas (usp. 1 Pt 5, 7), rekao je papa Franjo, dajući blagoslov svijetu.

U krizama koje proživljavamo, treba imati povjerenja i u sebe, i u svoje sposobnosti i vještine. Povjerenje u sebe imamo jer Bog i drugi imaju povjerenja u nas, i povjerili su nam neke poslove, zadaće i poslanje. U ovim situacijama koje proživljavamo neke su naše sposobnosti ograničene, kretanje i putovanja, stvaranje velikih projekata, uporaba brojnih pomagala i resursa. No ističu se druge vještine i vrline, na primjer živjeti skromno i jednostavno, bez žurbe, misliti na sebe, na zdravlje svoje i zdravlje drugih, brinuti se za druge. Razvija se i sposobnost razlučivanja pred poplavama mnoštva informacija. Ističe se i sposobnost duhovnog obnavljanja i molitve, ne fizički u zajednici vjernika, jer sada nije razborito pa stoga ni dopušteno, nego u svom domu, obitelji. „Nikada nisam ni mislila da ću moliti pred televizorom, pripovijeda mi jedna osoba, a sada sam, i na koljenima molila s papom u izravnom prijenosu na HTV-u." A druga mi osoba reče: „Više sati molitve, dnevno, zar to nije blagoslov?"

Možda ova udaljenost i tišina današnje krize pomažu da još bolje čujemo riječi: „Ne bojte se! Otvorite širom vrata Kristu!" Te riječi velikoga pape sv. Ivana Pavla II. još jače odjekuju danas i pozivaju da se s povjerenjem prepustimo Bogu koji vodi ljudsku povijest. Fr. Anto Gavrić, OP