Bratska opomena zbog ljubavi i istine

bhfraternal-correctionPavlovska tvrdnja „ljubav je punina zakona" prožima kršćanske odnose. U našim smo odnosima samo dužni jedne druge ljubiti. Izraz te ljubavi prema onima izvan vlastite zajednice, koji nam nisu bliski, Isusova je zapovijed ljubavi prema neprijateljima. Kad se radi o onima unutar zajednice, bliskima, s kojima smo povezani, tada ljubav poprima formu bratske opomene, napose kada se suočimo s tuđim pogrješkama i prijestupima. Nitko nije imun niti cijepljen protiv njih. „Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik."

Bratska opomena je čuvanje i poštivanje ljubavi prema vlastitom bratu ili sestri unutar zajednice. Kršćanin opominje druga iz i zbog ljubavi prema njemu i zajednici. Isus traži inicijativu ljubavi: ako tvoj brat pogriješi, ti mu se približi, okreni mu se. Ne ostavljaj ga samoga u njegovoj pogrješci i laži. Budi dio njegove poteškoće, problema, pada, ali ne opravdavajući ili podupirući ga u pogrješci nego upozoravajući ga. Pravo na bratsku opomenu ne daje nam istina nego bratska ljubav. Ne kritiziraj, ne ogovaraj nego upozori ga na istinu. Stalo nam je do istine, ali istina bez ljubavi (p)ostaje jalova. Istina bez ljubavi je nalik oštrici koja će povrijediti drugoga i produbiti rane sukoba i nerazumijevanja. Ali i ljubav bez istine je besmislena jer samo je istina jamac njezine budućnosti. Kada Isus svoje učenike upozorava i poziva na veću pravednost, radi se o pravednosti koja počiva na temeljima ljubavi i istine. U zajednici kriterij istine naglašava da će svatko biti suđen prema svojim djelima, ali kriterij ljubavi nas podsjeća da smo pred našim nebeskim Ocem svi jednaki. Ponekad je teško druge opominjati i upozoravati na propuste, imajući pred očima vlastitu grješnost i padove. Bratska opomena traži odvažnost bratske ljubavi, čija se briga i odgovornost za dobro bližnjega ne da umrtviti „političkom korektnošću". Šuteći i okrećući glavu u stranu griješimo protiv međusobne ljubavi i istine. Još više griješimo kada ogovaramo i klevećemo iza leđa. Trebamo imati na pameti riječi Jakovljeve poslanice: „Braćo moja, odluta li tko od vas od istine, pa ga tkogod vrati, znajte: tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha" (Jak 5,19-20). Pri tome trebamo imati na pameti da bratska opomena nije vježbanje strogosti na drugome jer kršćanska je ljubav prepoznatljiva po blagosti. Marko Bijelić OP