ŽUPNA KATEHEZA 2020/2021.

Catechetical-BLT-Event-Logo-1

Župna kateheza u našoj župnoj zajednici održava se od ponedjeljak, 12. listopada prema slijedećem rasporedu:

 

 

PRVOPRIČESNICI (3. razred OŠ)

OŠ A. Cesarec/ 3a: utorak 16.15 – 17.00; 3b: četvrtak 16.00 – 16.45

OŠ F. K: Frankopan/ 3a: utorak 17.00 – 17.45; 3b: četvrtak 16. 45 – 17.30

OŠ P. Preradović/ 3a: ponedjeljak 16.30 – 17.15, 3b: petak 16.30- 17.15

Prva katolička OŠ / 3a: utorak 15.15 – 16.00; 3b: srijeda 15.15 – 16.00

 

PREDKRIZMANICI (7. razred OŠ)

OŠ A. Cesarec/ 1. subota u mjesecu u 10 sati;

OŠ F. K: Frankopan/ / 2. subota u mjesecu u 10 sati;

OŠ P. Preradović/ grupa 1 (7a): 3. subota u mjesecu u 10 sati;

OŠ P. Preradović/ grupa 1 (7b): 4. subota u mjesecu u 10 sati;

 

KRIZMANICI (8. razred OŠ) u dva turnusa

OŠ A. Cesarec/ 8a: srijeda 10.00-10.45; ponedjeljak 16.00 – 16.45;

                      8b: četvrtak 10.00 – 10.45 srijeda 16.00 – 16.45

OŠ F. K: Frankopan/ 8a: petak 10.00-10.45; srijeda 16.00 – 16.45;

                              8b: srijeda 10.45 – 11.30, srijeda 16.45 – 17.00;

OŠ P. Preradović/ 8a: četvrtak 10.45-11.30; ponedjeljak 16.00 – 16.45;

                         8b: petak 10.45 – 11.30; utorak 16.00 – 16.45

Prva katolička škola/ petak 15.15 - 16.00

 

SREDNJOŠKOLCI

Srijeda u 20 sati!

 

STUDENTI I MLADI

Četvrtak u 20 sati

 

KATEKUMENAT (priprava odraslih za sakramente kršćanske inicijacije)

Petak u 20 sati

 

BIBLIJSKO-LITURGIJSKA KATEHEZA ( uvod i prprava za Božju Riječ i liturgiju slijedeće nedjelje)

Utorak u 20 sati