Ljubav je ključ slobode

108428 amarSvaka institucija ima potrebu za zakonima, propisima i obvezama. Ali njihovo izvršavanje uvijek se pretvara i postaje teret za pojedinca, koji u dubini vlastitog bića nosi čežnju i težnju za slobodom. Dovoljno je imati na pameti da je u Isusovo vrijeme svaki pobožni Židov dužan bio održavati 365 zabrana i 248 odredbi (zapovijedi). U toj šumi od 613 izričitih propisa čovjek lako izgubi sebe i vlastitu slobodu. A Bog želi čovjeka slobodna jer ga ljubi. U tom kontekstu obveza, dužnosti i zakona postavlja se pitanje: što Bog zahtijeva od nas?

Na važnosti i aktualnosti dobiva pitanje pismoznanca Isusu: „Koja je zapovijed prva od svih?" Isusove dvije zapovijedi ljubavi jasno pokazuju da Bog zahtijeva samo ljubav. Pri tome ne smijemo zaboraviti da ispovijedajući vjeru u Trojstvo – Oca, Sina i Duha Svetoga – vjerujemo u jednoga Boga koji jest Ljubav. Ljubav je ključ naše slobode. Sve što se čini s ljubavlju prestaje biti obveza, nametnuti teret i izvanjska norma na plećima svakodnevice pojedinca, te postaje i pretvara se u vlastito uvjerenje, osobni stav i znak unutarnje slobode. Ljubav prema Bogu i bližnjemu izraz su Isusove jednostavnosti života. One su znak da Bog podupire ljudski život budući da ljubav služi životu. U ljubavi se krije napredak i razvoj života svakog čovjeka i čovječanstva općenito. Za kršćanina bogoljublje i čovjekoljublje dvije su strane jedne medalje. Ljubav prema Bogu postaje vidljiva i stvarna samo preko ljubavi prema čovjeku. Tko zanemari jednu Isusovu zapovijed ljubavi, zanemaruje i ne poštuje niti onu drugu. Ta ljubav prema Bogu i bližnjemu mora biti potpuna (cjelovita). Ljubav ne trpi rascjepkanost čovjekova života ili osobe. Ljubav je uvijek u svojoj srži potpuno predanje, na što ukazuju Isusove riječi: „Ljubi Gospodina Boga svoga, cijelim srcem i cijelom dušom, svim svojim mislima i svom snagom." Glavni plod, koji očekuje Bog od stabla našega života, jest ljubav prema Njemu i bližnjemu. Tko se u ljubavi otvara Bogu i bližnjemu, otvara se i životu (vječnomu). U ove dvije zapovijedi ljubavi sadržana je i treća zapovijed ljubavi, koja se često zaboravlja: ljubiti samoga sebe baš takva kakav jesam, sa svim vanjskim i unutarnjim darovanostima, koje mi je Bog dao. Dok Isus naglašava da je potrebno ljubiti bližnjega kao samoga sebe, time Isus ne potiče egoizam ili isprazno sebeljublje. Tko ne voli sam sebe, zaboravljajući da je izraz i dar ljepote Božje ljubavi, teško će biti u stanju voljeti drugoga. Tko ne prepoznaje i cijeni darove koje mu je Bog podario, obično nije u stanju biti zahvalan i radostan zbog dare druge osobe.

 Marko Bijelić OP