Isus Krist kralj svega stvorenja

portacristorey-18Papa Pio XI. ustanovio je blagdan Krista Kralja svega stvorenja u svojoj enciklici "Quas Primas", 11. prosinca 1925. prilikom 1600. obljetnice Nicejskog koncila na kojem je bila proglašena dogma Kristova božanstva i čovještva. Do II. Vatikanskog koncila ovaj blagdan se je slavio u zadnju nedjelju listopada, nakon liturgijske reforme ( crkvenog kalendara) prebačen je na posljednju nedjelju vremena kroz godinu, te ujedno s ovim blagdanom završava crkvena (liturgijska) godina. Da bismo shvatili smisao i značenje ovoga blagdana, nužno ga je promatrati kroz prizmu vremena u kojem je nastao. Radi se o vremenu nakon Prvog svjetskog rata, nestabilnom razdoblju promjena granica, nestanku i nastanku novih država, pojavi novih ideologija. Sam pojam „kralj" u naslovu ovoga blagdana ne smijemo promatrati u političkom kontekstu nego kao izričaj vjere u smislu značenja gospodara, vladara, ideala i vrhunca.

Sva zemaljska kraljevstva, carstva, vlasti, politički sustavi i ideologije prolazni i ograničeni su, što zorno pokazuje povijest ljudske civilizacije. Samo jednom kraljevstvu pripada budućnost i vječnost: Božjem Kraljevstvu, čijim dolaskom će prestati i završiti sve ljudske vlasti. To Kraljevstvo je bez granica, vojske, institucija jer je Kraljevstvo ljubavi, istine, mira i pravednosti. Isus Krist će svojim drugim dolaskom uspostaviti to Kraljevstvo u punoj moći, iako je ono već sada, na skriveni način, prisutno u ovoj stvarnosti tamo gdje ljubavlju i dobrotom čovjek se bori protiv zla i grijeha. Sam susret i razgovor Isusa s Poncijem Pilatom otkriva nam da Isusovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, nego odozgor. Isus jest Kralj koji svoju vladavinu ne želi uspostaviti na ljudski način, (pri)silom, nego na Božji način, ljubavlju, pomirenjem, povjerenjem i pouzdanjem u Istinu, koja će u konačnici pobijediti sve ljudske laži i ideologije. Isusovo poslanje je svjedočiti za Istinu, koja, u biblijskom smislu, označava Božju stvarnost. Tragove prisutnosti Božjeg Kraljevstva otkrivamo tamo gdje ljudi međusobno se služe i pomažu u svrhu općeg dobra, te rade na izgradnji novoga i boljega svijeta. Zapravo, to je kršćanska dužnost koja proizlazi iz odgovornosti pred Bogom. Poruka ove svetkovine glasi da nijedna vlast ili država nije iznad Boga. Čovjek je Božje stvorenje i time ovisno o Stvoritelju. Cijela povijest čovječanstva (za)dobiva svoje ispunjenje u Isusu Kristu, kralju svega stvorenja. Isus je svojim životom i djelom spasenja i otkupljenja postavio nove temelje čovjeku i svijetu, na kojim se grade novi odnosi između ljudi, odnosno između ljudi i Boga. Zbog toga je Isus Kralj koji čovjeku želi podariti novi život u izobilju, oslobođen grijeha i zla. Bez obraćenje ne prima se taj novi život niti se ulazi u Kristovo kraljevstvo. Sam Isus je svoje javno djelovanje i propovijedanje započeo s jasnim pozivom: „Obratite se jer se približilo Kraljevstvo Božje!" Priznati Isusa Krista svojim kraljem znači imati udjela u njegovom Kraljevstvu. Marko Bijelić OP