Radost zna što treba činiti

Ivan-KrstiteljIako se treća nedjelja došašća naziva nedjelja „Gaudete" zbog poruke i poziva na radost u obadva čitanja, evanđelje nam stavlja pred oči strogi i asketski lik Ivana Krstitelja koji svojim pokorničkim životom poziva narod na obraćenje. Kako spojiti pokoru i odricanje s radošću? Uistinu je radost plod obraćenja? Valjda primijetiti da Ivan Krstitelj nastupa u vremenu i atmosferi iščekivanja: „Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist." Ivan je svjestan svoga poslanja i zato upozorava da on nije obećani Mesija, koji dolazi za njime.

Upravo Ivan želi svojim propovijedanjem i djelovanjem otvoriti slušateljima oči i život za Mesiju, koji se već nalazi među njima. Čovjek mora biti spreman otvoriti oči i suočiti se s istinom ako želi doista otkriti radost svoga postojanja. Onaj tko želi živjeti u i po istinu, trudi se razlikovati bitno od nebitnoga. Ne dopušta da ono nevažno, prolazno i trenutačno zasjeni ono bitno i vječno u životu. Pokora, odricanje i obraćenje znak su da znamo razlikovati bitno od nebitnoga, da smo spremni ispustiti iz ruku ono prolazno kako bismo čvrsto prigrlili ono najvrijednije: Božje spasenje. Ivan Krstitelj poziva na promjenu, što traži i vrijeme došašća. Ta promjena je izbor i odbacivanje prolaznoga u korist vječnoga i neprolaznoga. Pri tome je od krucijalne važnosti riječ Božja, čije svjetlo nam pomaže razabrati, razlikovati i izabrati temeljne i neprolazne vrijednosti života. Kroz odluke za dobro i vječno čovjek se otvara nepomućenoj radosti, koju prima kao čisti dar u Gospodinu. Odlučiti se za Boga i njegove vrijednosti znači odlučiti se za radost. Kao kršćani, stoga, uvijek imamo razloga za radost jer Gospodin je blizu, On je s nama, u našoj sredini. Kada Pavao u poslanici Filipljanima poziva: „Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!", želi vjernike uputiti na korijen radosti vjere: vjernik se nalazi u Božjem okrilju. Zbog toga nema prikladnog ili određenog trenutka za tu radost. Sada je vrijeme radosti. Sada je trenutak susreta sa živim Bogom. Upravo je Ivan Krstitelj pozivao Židove da prepoznaju taj trenutak – sada. Sada je vrijeme milosti da prepoznamo i otkrijemo da je Gospodin blizu. Taj Ivanov navještaj potiče kod njegovih slušatelja pitanje i nedoumicu: „Što nam je, dakle, činiti?" To pitanje je aktualno i prikladno i za nas u vremenu došašća. Ivan Krstitelj je odgovorio s poticajem na pravednost, darežljivost, solidarnost jednih s drugima, otvorenost srca, poštenje. Na taj način se unosi radost u sve segmente društva. Kada nastojimo živjeti onako kako je Isus pokazao svojim životom, svojim učenjem i svojim djelom, svjedočimo prisutnost Boga, u kome je razlog i temelje radosne nade koja ne umire nikada.