Bogojavljenje - blagdan bogotražitelja

EPIFANIAU središtu svetkovine Bogojavljenja su mudraci s istoka, koji, vođeni od Boga Oca, dolaze pokloniti se Isusu, Sinu Božjem, kao Kralju. Bogojavljenje je blagdan svih tražitelja Boga, svih onih koji žude za susretom sa živim Bogom, tragajući za istinom u poniznosti, svjesni da se vlastitim znanjem ne dolazi do Boga budući da je ljudska spoznaja ograničena i neznatna. Istina čovjeka uvijek nadilazi. Boga se jedino može tražiti iskrenim srcem, odnosno vjerom, kojom se čovjek otvara Onomu koji je Smisao svemu. Put poniznosti vodi k Božjoj slavi. Istinska vjera hodi tim putem poniznosti jer dopušta da je vodi Božje svjetlo istine, odbijajući zaputiti se putem oholosti i samodostatnosti.

Mudraci, oslanjajući se u potrazi za Isusom na zvijezdu kao Božji znak, ne vode se vlastitom mudrošću. Njihovo ponizno traženje istine dovest će ih do Isusa. Bez Božje pomoći, milosti, čovjek nije spreman za susret s Bogom, za njegovu objavu. Bog je uvijek nenametljiv. Ljubav se ne koristi prisilom. Bog se daje bez prisile, isto tako želi biti prihvaćen: kao Ljubav ili dar. Zbog toga vjera nije stvar emocija nego je plod stava odnosno u svojoj srži je odluka. Mudraci vjeruju i odlučuju se za put ili avanturu potrage za novorođenim kraljem. Ta odluka u sebi nosi odlučnost ili ustrajnost. Usprkos poteškoćama i neizvjesnosti ne odustaju od traganja za djetetom, koje će otkriti u skromnosti betlehemske štalice. Sam Bog došao je na zemlju u poniznosti i objavljuje se svim narodima. Spoznaja i susret s Bogom ne ovisi o ljudskoj mudrosti ili nekoj drugoj sposobnosti. Dolazak i poklon mudraca pokazuje da spoznaja Boga događa se isključivo u i po vjeri. Vjera je uvijek putovanje, trajni hod i rast u Božjoj spoznaji. U tom hodu prema spoznaji Božje prisutnosti u čovjekovom životu važno mjesto zauzima Božja riječ, Sveto pismo. I sami mudraci, tražeći pomoć u Jeruzalemu, bit će upućeni u Betlehem riječima proroka Miheja: „A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pāsti narod moj – Izraela!'" Bez Božje riječi mudraci ne bi ostvarili smisao svoje potrage, ne bi otkrili Isusa. Sv. Jeronim ustvrdio je da ne poznavati Sveto pismo, znači ne poznavati Isusa Krista. Kao što su riječi starozavjetnog proroka usmjerile mudrace na njihovom putu, isto tako nas Božja riječ usmjeruje u hodu putem vjere prema Isusu Kristu. Bez Božje riječi vjernik se lako izgubi na vlastitim životnim putovima traženja smisla. Biblija je važan smjerokaz na putu k zajedništvu s Bogom. Bez osluškivanja i ozbiljnog shvaćanja Svetog pisma prijeti nam velika opasnost da ostanemo na pola puta u svom hodu prema Isusu Kristu. Marko Bijelić OP