Najava događanja u ovom tjednu

ugiouio

NAJAVA DOGAĐANJA U OVOM TJEDNU

Utorak, 15. siječnja 2019.

Biblijsko-liturgijska kateheza

Početak u 19. 45 sati. Ako želite saznati tko je Tritoizaija i u čemu je posebnost njegova proroštva; kako sv. Pavao gleda na uporabu karizmi; značenje i smisao usklika u svetoj misi „tajna vjere" (mysterium fidei)?, pridružite nam se u dvorani br. 1.

Srijeda, 16. siječnja 2019.

Molitveni susret za studente i mlade

Srijeda u 20 sati u prvoj dvorani.
Božje kraljevstvo je predanje vlastitog srca Bogu.