Božja se riječ ostvaruje

apertu3ordGodinu milosti Gospodnje, veliku jubilarnu godinu, u Starom Zavjetu svaka pedeseta godina, spominje knjiga Levitskog zakonika. Ta godina milosti predstavljala je mogućnost za novi početak jer su se te godine dugovi opraštali, robovi su puštani na slobodu, svađe i sukobi su prestajali. Isus u svom pohodu i javnom nastupu u sinagogi u Nazaretu, „gdje bijaše othranjen", najavljuje ispunjenje godine milosti uz obećanje oslobođenja i slobode za sve. Čitajući tekst proroka Izaije u sinagogi u Nazaretu, čime započinje njegovo javno djelovanje, Isus ne daje moralno tumačenje proročkih riječi niti ih pokušava objasniti nego najavljuje njihovo ispunjenje. On sam je ono što biblijski tekst govori.

U Izaijinim riječima: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje" izložen je mesijanski program Isusova javnog propovijedanja i djelovanja. Isusov nastup u nazaretskoj sinagogi znak je početka novoga vremena, u kojem će se konačno ostvariti spasenje, koje je Jahve po brojnim prorocima navješćivao i obećavao. U Isusu, koga je Bog pomazao Duhom Svetim, čije djelovanje obilježava početak Isusova javnog nastupa, konačno je ispunjenje Zakona i proroka. Božja riječ se uvijek ostvaruje, postajući ljudska zbilja i stvarnost. Bog reče i bude, kao što stoji od prvih stranica Biblije. S Isusom je došao čovjekov „kairos", milosni trenutak spasenja. Naš život je pretvoren u spasenjsko vrijeme koje sadržava dvostruku dimenziju: Božjeg milosrđa jer se radi o posljednjoj ponudi milosti Božje i Božje pravednosti budući da je i posljednja opomena svim ljudima prije početka Božjeg Suda. Živa Božja Riječ, utjelovljena u Isusu Kristu, spasonosna je za čovjeka. Samo u Isusu i po njegovoj riječi čovjek postaje u potpunosti slobodan. U njenom ispunjenju očituje se Božja snaga i dolazak spasenja. U Isusu Kristu, Božjem Sinu, započinje Novi Savez, konačno ostvarenje godine milosti Gospodnje koja više neće prestati. Započinje izgradnja kraljevstva Božjega za sve ljude na što nas podsjeća najsavršenija molitva, Oče naš, sa zazivom: „Dođi kraljevstvo tvoje!" Za nas je godina milosti u životu s Isusom Kristom, u kome nam je Bog podario ljubav i slobodu. U Isusu je ispunjenje Božjih obećanja čovjeku. On je Božja ruka koja kida sve lance ropstva i neslobode, svjetlost istine koja čovjeka oslobađa od mraka laži, istina života koja čovjeka oslobađa od okova zla i mržnje za slobodu i radost zajedništva s drugim čovjekom i, u konačnici, s Bogom. Ispunjenje Božje Riječi označava prekid s prošlošću i početak novoga razdoblja spasenja. I danas u Crkvi se Božja Riječ naviješta i tumači. Posebice u liturgiji ona odzvanja kao snaga Duha Svetoga za naše spasenje. Stoga je Božja Riječ nezamjenjiva u kršćanskom životu jer služi spasenju čovjeka. Marko Bijelić OP