Ljubav na Kristov način

porta5pas19Jedna od najistrošenijih i zloupotrebljavanih riječi današnjice je ljubav, za kojom doduše svako ljudsko biće čezne u dubini svoga srca. Puno se toga danas kiti titulom ljubavi, a pri tome sadržajem i smislom nema veze s iskonskom i vječnom Ljubavlju. Ljubav je način postojanja i djelovanja svakog kršćanina, Isusova učenika. Isus sebe izričito postavlja kao mjerilo ljubavi svima onima koji ga žele istinski slijediti. „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge".

Generalno gledano, mi, kao kršćani, ne možemo „privatizirati" ljubav jer ona je „upisani kod" u svakom čovjeku od strane njegova Stvoritelja, koji jest apsolutna ljubav. Po ljubavi čovjek se prepoznaje, potvrđuje i ostvaruje kao slika Božja. Ali, ipak, Isusovi učenici u povijesti moraju ponuditi nešto novo u pogledu ljubavi. To novo jest način kako ljubiti: poput njihova učitelja, Isusa Krista. Isus Krist je izvor, temelj i primjer autentične kršćanske ljubavi. Kršćani su pozvani biti prepoznati kao učenici Ljubavi, kao oni koji u svome srcu nose urezanu tu novu zapovijed ljubavi. Kao oni koji uistinu imaju ljubavi jedni za druge. Isusova zapovijed ljubavi svima nama jest nova zapovijed za novi svijet. Sam Isus Krist je za nas svojim otajstvom života, muke, smrti i uskrsnuća mjerilo ljubavi. Zapovijed ljubavi jest zato i mjerilo naše vlastite vjernosti Isusu Kristu i vjerodostojnosti naše vjere i nade. Bez ostvarene Isusove zapovijedi ljubavi svako naše kršćansko svjedočanstvo i naviještanje Evanđelja (radosne vijesti) u gubi svoju efikasnost i uvjerljivost u svijetu. Također, samo po ljubavi prema Bogu i čovjeku ovaj se zemaljski život prelijeva u vječni život. Samo je ljubav dostojna vječnosti. Ustrajni i postojani u vjeri i ljubavi bit će dostojni dara vječnosti. Novi svijet može izrasti jedino snagom ljubavi, tako i novi život se prima kao dar Božje ljubavi, posvjedočene na Spasiteljevom križu. Po ljubavi mi postajemo dionicima Kristova božanskog života. Zanimljiva je činjenica da Isus daje ovu novu zapovijed ljubavi na Posljednjoj večeri, kada će upravo pranjem nogu apostolima simbolično pokazati što znači ljubiti bližnjega njegovom mjerom: služiti. Iako netko može primijetiti i prigovoriti da ljubav, kao krajnji plod i izraz slobode, ne trpi zapovijedanje ili bilo koji drugi oblik prisile ili nametanja, unatoč tome, Isus govori o „novoj zapovijedi ljubavi" kako bi naglasio njezinu nezamjenjivost i neodvojivost od kršćanskog života. Svako kršćansko zajedništvo i bratstvo počiva na nasljedovanju Isusa u ljubavi. Kao što na primjeru euharistije, sakramentu Božje ljubavi, u koje nam Isus iskazuje ljubav predanjem vlastitog života za nas, možemo vidjeti i iskusiti kako ljubavlju postajemo dar jedni drugima, međusobno se obogaćujući. To je taj novi kršćanski način postojanja i življenja. Marko Bijelić OP